GDPR

Hej Medlem, så skyddar vi dina personuppgifter:

För oss på Lerum centrumförening är det viktigt att du känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter med varsamhet och i enlighet med de krav som lagstiftningen ställer.

Detta är en självklarhet och en förtroendefråga för vår förening.

Under året har vi på Lerum centrumförening genomfört ett arbete för att se över och säkra att dina personuppgifter behandlas enligt den nya dataskyddsförordningen.

Vi använder dina personuppgifter för att skapa ett så bra medlemskap form möjligt för DIG.

Vi behöver därför dina personuppgifter bland annat för att DU ska kunna få information om vår verksamhet.