Medlemsförmåner & erbjudanden

Medlemsförmåner från Lerums Centrumförening för företag och dess anställda.
 Som medlem i Lerums centrumförenings medlemmar får varje år ett häfte med massor av erbjudande. Över 50 erbjudande som andra medlemsföretag erbjuder dig som medlem. Uppvisande av medlemskort krävs för att ta del av erbjudande. Fakta och bra erbjudanden här!

 

Hemsidan

Alla medlemmar har en egen sida på www.lerumscentrumforening.se Se till att ditt företags information, logotyp, och kontaktuppgifter hålls uppdaterade. Kontakta marianne@sorling.nu för information gällande hemsidan. Läs mer…

 

Nyhetsbrev

Vi producerar och skickar ut tio nyhetsbrev varje år med aktuell information om vår verksamhet. Alla våra medlemmar och samarbetspartner har också möjlighet att sprida sin information genom Nyhetsbrevet. Läs mer….

 

Gemensam annonsering

I Lerums tidning, Hela Lerum och Gård och Villa har du som medlem extra förmånliga priser. Läs mer….

 

Presentkort

Alla medlemmar kan ansluta sig till Lerumskortet om du har en kommersiell inriktning. Genom att vara ansluten till Lerumskortet kan Ni också ta emot Lerums presentkort. Läs mer….

 

Lerumskortet

Alla medlemmar kan ansluta sig till Lerumskortet om du har en kommersiell inriktning. Du når 11 000 Lerums bor med erbjudande via sms, e-post och brev. Läs mer….

 

Evenemang

Lerums centrumförening genomför 4–5 olika evenemang per år. Lerumsdagen, Höstfest, julmarknad är de största eventen just nu. Du deltar kostnadsfritt om företaget är medlem. Läs mer…

Råd och hjälp vid problem
Om du får problem med något som rör ditt företag så försöker vi hjälpa dig vidare med kontakter och råd. Läs mer…

 

Frukostmöten

Klicka in på medlemsaktiviteterna nedan för mer information och bokning av kommande frukostmöten som vi genomför tillsammans med Sparbanken Alingsås. Läs mer….

 

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar för dig och din personal inom säkerhet, marknadsföring, försäljning och många andra ämnen med intressanta föreläsare. Läs mer…

 

Marknadsråd

Var med och påverka utvecklingen i Lerums centrala delar tillsammans med dina grannar. Hör av dig om du vill delta i Marknadsgruppen. Läs mer….

 

Etableringsgrupp

I etableringsgruppen samarbetar vi med att utveckla centrala Lerum och vi arbetar för att fler skall etablera sig på rätt plats för att öka attraktiviteten i Lerums kommun.
Hör av dig om du vill delta i Etableringsgruppen. Läs mer….

 

Bogruppen

Läs mer…

 

Lerums Centrums Bygg- och exploatörsgrupp

Inom de närmaste 5–10 åren kommer stora bygg och utvecklingsprojekt att äga rum i Lerums centrum. Nya och sedan länge efterfrågade verksamhetslokaler, kontor och bostäder kommer att byggas. Centrum kommer att bli en myllrande och levande plats där ett ökat antal boende och arbetande i området ger ett bättre underlag för vår befintliga handel och service men också för nya etableringar. Lerums centrumförening deltar aktivt i utvecklingsarbetet av centrum. Som ett exempel har föreningen bjudit in de byggherrar och fastighetsägare som ska bygga och utveckla centrum till en samverkansgrupp. På liknande sätt som övriga samarbetsgrupperingar i föreningens regi, gällande ex. marknadsföring, stadsmiljö och etablering, är syftet att öka samverkan mellan centrums olika parter för att gemensamt nå det allra bästa resultatet för utvecklingen av Lerums centrum. Bygg- och exploatörsgruppen träffas två gånger per år för att dela med sig av planer, utmaningar och tankar för respektive byggprojekt och på så sätt hitta gemensamma nämnare och strategier som stärker såväl det enskilda projekt som helheten. Självklart ingår även representanter från Lerums kommun i gruppen. Tillsammans ska parterna bygga ett Lerums centrum som stolt kan möta framtiden. Läs mer…

 

Sms-varning


Vi skickar ut sms eller E-post till alla medlemmar med information om stöldligor och snattare. Ring eller maila och berätta så hjälper vi varandra. Läs mer…

 

Julbelysning

Lerums centrumförening ombesörjer upp och nedtagning samt förvaring av julbelysningen. Läs mer…

 

Utsmyckning

Lerums centrumutveckling finansierar och sköter idag om ett tiotal blomkrukor i Lerums centrum. Läs mer….

 

Handlingsplan

Under oktober-november tar vi varje år fram en ny handlingsplan med ett femtiotal projekt tillsammans med medlemmarna. Var med och påverka hur vi tillsammans utvecklar Lerums centrala delar. Läs mer….

 

Felanmälan eller frågor

Vid frågor eller felanmälan som rör vårt gemensamma vardagsrum så ta kontakt med Lerums kommuns KOMIN 
Telefon: 0302-52 10 00 
E-post vvvv@sss.se alt www.lerum.se

 

Lerumsvärd

Lerums centrumförening har som mål att under våren anställa en Lerumsvärd som är ansiktet utåt mot våra besökare och har ansvaret för att miljön i centrum är ren och välkommande. Läs mer

Vill du ha mer info eller bli medlem?

Kontakta mig

Marianne Sörling
Centrumledare

0701-47 92 01
marianne@sorling.nu