Nordic Protection Academy

Nordic Protection Academy AB är en del av Nordic Risk Advisory Group (nordicrisk.eu) och är ett utbildnings och konsultföretag med inriktning på kund -och behovsanpassade utbildningar och riktat stöd för en tryggare och säkrare arbetsmiljö.

 

I allt vårt arbete är fokus på att bidra med effektiva och långsiktiga för uppdragsgivaren centralt.

 

KUNDFOKUS – KVALITET – FLEXIBILITET

 

Vi i NPA lägger stor kraft på att lära känna våra kunder och deras organisationskultur. Vi jobbar tätt tillsammans med våra uppdragsgivare när vi genomför vår initiala analys och anpassar sen de aktuella insatser med stöd eller utbildningsinsatser för att synkronisera med kundens handlingsplaner, policys och riktlinjer. Våra utbildningar skall både positivt bidra till tryggare och säkrare personal och samtidigt värna om kundens skyddsvärda intressen som till exempel personalens hälsa, rykte och varumärke. Vi är också alltid vår uppdragsgivares röst när det kommer till att förstärka och förmedla budskap som är väsentliga och önskvärda att nå ut med till personalen.

npacademy.se

 

Finns på
Facebook

 

 

Tel 031 – 27 27 00

 

KARTA