Nytt parkeringshus i Lerums centrum

Nu bygger vi parkeringshuset i centrala Lerum. Ett startskott för utvecklingen av Lerums centrum. Parkeringshuset beräknas stå klart i juni 2017, med ett stort antal platser för pendlares bilar och cyklar. Välj gärna att åka kollektivt, cykla, gå eller samåka om du har möjlighet. Det kommer att finnas färre antal parkeringsplatser i centrum under byggtiden. Tack för din förståelse.

 

Byggnationen av parkeringshuset innebär att parkeringar tillfälligt försvinner från Stationsvägen i centrala Lerum. 48 platser för långtidsparkering finns bakom Lerums gymnasium. Infart via Pomonavägen. Kommunen bygger parkeringshuset för att tillgodose behovet av parkering för kollektivresande. Pendelparkering finns vid stationerna Aspedalen och Aspen. Oxlar, askar och lindar har flyttats från Stationsvägen och har fått nya hem vid Aludden och Hede gärde.

 

Parkeringshuset är ett projekt i Lerums centrum. I parkeringshuset ska de resande kunna parkera sina cyklar och bilar för att sedan lätt via en bro komma ut på tågperrongen eller ta sig till planerade intilliggande resecentrum för vidare transport med tåg eller buss.

 

Många lättillgängliga cykelparkeringar vid resecentrum och parkeringshuset ska underlätta för Lerums invånare att ta cykeln istället för bilen till stationen. Cyklar och mopeder ska kunna parkeras i parkeringshuset vid ordentliga cykelställ. Cykelparkeringen förses med skyddande tak och anordning för fastlåsning. Utredning kring elcykel- och bilpooler pågår. Laddningsstolpar för elfordon planeras in i parkeringshuset på varje våningsplan. För att främja “hela-resan-perspektivet” pågår diskussioner med Västtrafik kring passersystem som kombinerar månadskort med parkeringstillstånd.

 

Hur kommer parkeringshuset att se ut? Målet är att bygga en så energieffektiv byggnad som möjligt, i linje med kommunens vision att bli ledande miljökommun. Sedumtak kommer att finnas. Solceller för parkeringshusets behov av el lokaliseras på taket. För parkeringshusets byggnation vad gäller grönblå gestaltning flyttas skyddsvärda träd som inte får plats på sin nuvarande plats.

 

Sedumtak kommer att finnas för att ta hand om dagvatten. Solceller för parkeringshusets behov av el kommer att lokaliseras på taket. Klängväxter kommer att finnas längs fasaderna. En liten park kommer att anläggas nordost om parkeringshuset.

Vill du ha mer info eller bli medlem?

Kontakta mig

Marianne Sörling
Centrumledare

0701-47 92 01
marianne@sorling.nu