Om oss

Lerums Centrumförening bildades 1998 för att i samverkan utveckla handeln och tjänstesektorn i Lerums centrum. Medlemmar i föreningen är köpmän, fastighetsägare, Lerums kommun, banker, restauranger och service/tjänsteföretag. Företagen finns spridda geografiskt från Hulan i väster till Hallsås i öster med koncentration kring Bagges Torg.
Förutom att deltaga i utvecklingen av centrum genom olika grupperingar bedriver föreningen också mycket internt arbete, t.ex. utbildning, arrangemang och möten för medlemmarna. Januari 2004 introducerades Lerumskortet – ett bonuskort för kunder som väljer att göra sina inköp i Lerums centrum.
Under 2015 utvecklades Lerums centrumförening till att bli en övergripande organisation för att utveckla Lerums centrala delar. Föreningen drivs sedan 2016 av en styrelse där alla tre partnerna finns representerade.
Lerums kommun, Fastighetsägarna och Näringsidkarna.

Kontaktpersoner för Lerums centrumförening

Centrumutvecklare:
Marianne Sörling
Tel: 0701-47 92 01
marianne@sorling.nu

Ordförande:

Sven Henriksson

sven.henriksson@jutabo.se

Ansvarig för Lerumskortet:
Berith Friberg
berith.friberg@telia.com