Viscando

Viscando hjälper er att fatta väl underbyggda beslut genom att forma trafikdata till beslutsunderlag. Vi erbjuder automatiska system för kunskap i realtid om all typ av trafik; fotgängare, cyklister, bilister och tung trafik. Genom produkter och tjänster baserade på innovativ teknik förenklar vi vardagen inte bara för trafikingenjörer och trafikplanerarare, utan också för centrumutvecklare, fastighetsägare, reklambolag, nöjesparker och mässor.